MEDDRUŠTVENI ODBOR PD

Dolenjske in Bele krajine

Odbor za varstvo gorske narave

Novo mesto, Rozmanova ulica 10,
tel.: 07 349 95 30, 041 533 317

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VABILO

Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine ter Odsek za varstvo narave pri PD Kočevje

vabita vse načelnike odsekov za varstvo narave PD z območja Meddruštvenega odbora PD Dolenjske in Bele krajine, gorske stražarje in varuhe gorske narave

na redni letni zbor, ki bo v soboto, 21. oktobra 2017 ob 9.00 uri v Koči pri Jelenovem studencu (PD Kočevje)

Zbrali se bomo ob 7.30 uri zjutraj na avtobusnem postajališču pri Tušu v Novem mestu. Od tam nas bo brezplačno odpeljal avtobus skoraj do koče, kjer bo zbor, kar pomeni, da bo le ta v vsakem vremenu.

Dnevni red:

  1. Predavanje Gozd z vidika varovanja in ohranjanja. Predaval bo g. Zoran Bitorajac, zaposlen na ZZGV, sodelujoč v programu LIFE
  2. Kratka predstavitev PD Kočevja, predsednik Milan Mlakar
  3. Poročilo vodje Odbora za varstvo gorske narave MDO Dolenjske in Bele krajine za leto 2017
  4. Poročila načelnikov odsekov za varstvo narave v PD za leto 2017 (vsi načelniki)
  5. Smernice in predlogi ter sprejem načrta dela za leto 2018 (vsi navzoči)
  1. Razno

Zbor bomo zaključili s klepetom ob malici ter se dogovarjali za sodelovanje pri raznih naravovarstvenih akcijah.

Prosim, da zaradi prostega sedeža na avtobusu, organizacije in brezplačne pogostitve svojo udeležbo potrdite do srede, 18. 10. 2017 na telefon 041 533 317 (Rozi), načelnike odsekov in varuhe gorske narave pa prosim, da vabilo oz. novico o zboru prenesejo še ostalim, ker od vseh nimam e-naslova, posebej pa povabijo predsednike svojih PD. Iz vsakega PD naj se zbora udeleži vsaj nekaj predstavnikov.

GS in VGN iz Bele krajine boste lahko vstopili v avtobus po predhodni prijavi v Soteski ob 7.50 uri, iz PD Trebnje in Šentrupert pa na Dvoru ob 8.00 uri.

Lep planinski pozdrav!

Predsednik PD Kočevje                                           Vodja odbora VGN pri MDO PD      

         Milan Mlakar                                                                      Rozi Skobe

OBVEŠČENI TUDI:

-       predsednik PD Kočevje

-       načelniki VGN v PD

-       predsedniki PD

-       predsednik MDO PD

-       KVGN UO PZS

Thursday the 26th. Powered by freetemplatespot.com. Planinsko društvo Novo mesto