Lepo vabljeni na redni letni zbor članov Pohodniškega društva Novo mesto, ki

bo v petek, 9. marca 2018, ob 17. uri  v  OŠ Bršljin v Novem mestu.

Prosimo, da nam zaradi lažje organizacije potrdite svojo udeležbo.

PREDLAGANI DNEVNI RED za zbor članov 09. marca 2018

 1. Otvoritveni pozdrav
 2. Kulturni program
 3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev in zapisnikarja
 4. Poročilo o delu v letu 2017
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 7. Pozdrav gostov
 8. Razrešitev predsednika nadzornega odbora in izvolitev novega.
 9. Načrt dela za 2018 in potrditev načrta
 10. Podelitev priznanj
 11. Razno
 12. Klepet ob prigrizku

Novo mesto, 6. 2. 2018             predsednik Pohodniškega društva Novo mesto:

                         Anton Markovič

Thursday the 22nd. Powered by freetemplatespot.com. Planinsko društvo Novo mesto