Predstavitev

Pohodniško društvo Novo mesto so 8. februarja 2012 ustanovili Silvo Fir, Martin Luzar in Anton Markovič. Za ustanovitev društva so se odločili, ker so želeli ljubiteljem rekreacije in narave ponuditi  več možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. 28. januarja 2013 je bilo Pohodniško društvo Novo mesto sprejeto v Planinsko zvezo Slovenije.
 
Veliko pozornost posvečamo delu z mladimi pohodniki. Poleg mesečnih tur organiziramo tudi večdnevne ture in v času poletnih počitnic še družinski tabor.
 
Vsako leto izpeljemo preko 40 aktivnosti. Največja aktivnost je tradicionalno Rudolfovanje, ki ga izpeljemo v aprilu ob občinskem prazniku Mestne občine Novo mesto. Sestavljeno je iz treh različnih pohodov  in kolesarjenja. Vse aktivnosti se izvajajo  na Rudolfovi poti, ki je vestno vzdržujemo s pomočjo MO Novo mesto. Rudolfova pot je dolga 38 kilometrov. Vzdržujejo tudi planinsko pot Stari Log- Pugled- Stari Log v dolžini 10 kilometrov.

 Izobražujejo se vodniki, markacisti, gorski stražarji. Sodelujemo z osnovnimi šolami pri izvedbi športnih dni, z vrtci pri izvedbi planinskih taborov. Udeležujemo se čistilnih akcij v svojem okolju, odsek za varstvo gorske narave pa take akcije tudi organizira in izvede. Da bi lahko uresničevali naše raznolike cilje, smo ustanovili markacijski odsek, odsek za varstvo gorske narave in turno kolesarski odsek.

Sodelovanje društva s PZS poteka v elektronski obliki, tudi za obveščanje naših članov se poslužujemo elektronske pošte. Delovanje društva ažurno predstavljamo na spletni strani in na društvenem facebook profilu. O akcijah javnost obveščamo na spletni strani www.lokalno.si. Sistem Naveza, ki pokriva področje članstva PZS, uspešno uporabljamo vse od začetka delovanja društva. Po zaslugi Naveze je včlanitev v PZS zelo kratkotrajen postopek, od oddaje članske izjave do dejanske včlanitve lahko mine le nekaj ur.

Naše članstvo raste vsako leto in letos smo zaključilo s preko 300 člani.